top of page

Activities

กิจกรรมภายในที่พักมีมากมายครับ สามารถเข้าไปดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook activity album

โยคะ
โยคะ
press to zoom
มุมพักผ่อนของศิลปิน
มุมพักผ่อนของศิลปิน
press to zoom
อาหารเช้า
อาหารเช้า
press to zoom
สวนหิน
สวนหิน
press to zoom
มุมอาหารเช้า
มุมอาหารเช้า
press to zoom
กิจกรรมครอบครัว
กิจกรรมครอบครัว
press to zoom
กิจกรรมตักบาตร
กิจกรรมตักบาตร
press to zoom
ความสุข
ความสุข
press to zoom
กิจกรรมริมน้ำ
กิจกรรมริมน้ำ
press to zoom
ลานกิจกรรม
ลานกิจกรรม
press to zoom
ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
press to zoom
เล่นกีฬา
เล่นกีฬา
press to zoom
bottom of page